Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Приватного акціонерного товариства

«Краматорський завод металевих конструкцій»


Відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який отримано від ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24-00 год. 11.04.2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 6318 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 6137 шт. простих іменних акцій.


Наглядова рада ПрАТ «КЗМК»