Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Особлива інформація Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 21.08.2018 року

Повідомлення кредиторам ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Публічна безвідклічна вимога про придбання акцій в усіх власників акцій

Договір рахунку умовного зберігання(ескроу) № 1-38355308 від 05.07.2018 року

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк

Особлива інформація 17.04.2018 рiк

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Собрание акцiонерiв 17.04.2018 рiк

Особлива інформація 18.12.2017 рiк

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2016 рiк

Особлива iнформацiя 12.04.2017

Особлива iнформацiя 27.03.2017

Особлива iнформацiя 21.03.2017

Собрание акцiонерiв 12.03.2017 рiк

Особлива iнформацiя 01.03.2017

Особлива iнформацiя 08.02.2017

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2015 рiк

Собрание акцiонерiв 12.03.2016 рiк

Особлива інформація 12.04.2016 рiк

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2014 рiк

Собрание акцiонерiв 15.03.2015 рiк

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2013 рiк

Особлива інформація 16.04.2014 рiк

Особлива інформація 27.03.2014 рiк

Собрание акцiонерiв 08.03.2014 рiк

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2012 рiк.
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2011 рiк.
Кодекс корпоративного управлiння ПрАТ "КЗМК".
Особлива iнформацiя
Особлива iнформацiя - обрання НР 03.12.2012
Особлива iнформацiя - обрання НР 27.03.2013
Собрание  акцiонерiв 15.02.2013
Собрание  акцiонерiв 16.11.2012